پرورشی: مسابقه اربعین
تاریخ ثبت: سه شنبه 1398/07/09، ساعت 14:6
3 387

سلام بردانشآموزان گلم

مسابقه اربعین با ده سوال تستی روی سایت گذاشته شده   شمامیتوانید تادوشنبه 16مهرماه شرکت کنید وجواب بدید  هم اطلاعاتتون بالابره  هم جایزه ببرید

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
محمدحسین رحیمی   دهم - تجربی کلاس 202 شعبه 2 - شهید عباس دوران
سلام مطلبی روی سایت نمی باشد لطفا پیگیری کنید با تشکر.
شنبه 1398/07/13، ساعت 19:4
علیرضا تشخوریان   دوازدهم - تجربی کلاس 304 شعبه 2
سلام مطلبی روی سایت نیست .
شنبه 1398/07/13، ساعت 5:28
مهدی ترابی   دهم - تجربی کلاس 201 شعبه 1 - شهید عبدالله اسکندری
سلام چیزی روی سایت نیست لطفا پیگیری کنید
سه شنبه 1398/07/09، ساعت 15:6