صفحه شخصی دبیر و دبیران
محمد رضا ایزدی فر - متوسطه اول پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
محمد رضا ایزدی فر
- متوسطه اول پسرانه
يک شنبه 1398/08/19، ساعت 12:20

آموزش مقاله نویسی دانش آموزی

 • صفحه نخست (روی جلد)

عنوان موضوع : ……………………………..

(نامگذاری خلاقانه باشد و باید تمام ویژگی کار تحقیقاتی را نشان دهد.)
محقق و پژوهشگر :
 ……………………………..

شماره تماس : ..............................................................
عنوان واحد آموزشی  :
 ……………………………..
آبان ماه
 98

 • صفحه دوم کار :

 در این صفحه به بسمه تعالی قرار می گیرد.

 • شروع مقاله :
 1. فهرست : بخش های اصلی و صفحه مربوطه به مقاله در قسمت فهرست ذکر می شود.
 2. چکیده: در این بخش خلاصه کل مقاله ارائه می گردد . چكیده مقاله باید موضوع و نتایج کار تحقیقی انجام شده را بیان کند و از بیان جزئیات، شكل، جدول، و مراجع خودداری شود. چكیده مقاله فشرده و حداکثر در 300 کلمه تهیه شود که در یك یا دو پاراگراف محدود می شود و تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود. در چکیده، تمام بخش های مقاله اعم از خلاصه مقدمه، خلاصه متن اصلی، رسیدن به مشکلات برای پرداختن به ایده و راه حل و بصورت خلاصه ذکر می شود.
 3. مقدمه : گام ابتدایی برای شروع و پرداختن به مطلب در این بخش آورده می شود. می توان در این بخش تاریخچه یا توضیحاتی درباره واژه های موضوع را بیان کرد .
 4. شرحمقاله :  این قسمت، بخش اصلی کار می باشد.  در انتهای مقاله پرداختن به مشكلات و معضلات موضوع مورد بحث، برای دادن ایده ای در قسمت بعد(نتیجه گیری) اهمیت بسیاری دارد.
 5. نتیجهگیری :  ارائه ایده و راهكار پیشنهادی از جانب پژوهشگر برای حل یكی از مشكلات مورد بحث با توجه به مطالعات در این بخش نوشته می شود. در بخش نتیجه گیری ، نكات مهم انجام شده در کار به صورت خلاصه و نتایج بدست آمده توضیح داده و از تكرار قسمت چكیده در این بخش خودداری شود.
  ضمنا میتوان به نكات مبهم و قابل پژوهش جدید اشاره کرد و یا گسترش موضوع بحث را به زمینه های دیگر برای آیندگان پیشنهاد داد.درصورت نبود بخش نتیجه گیری و ایده پردازی در مقاله عملا مقاله نویسی ای صورت نگرفته و صرفا یک توضیح علمی است.
 6. مراجع:  بخش مراجع ( منابع ) در انتهای مقاله قرار می گیرد . تمام مراجع باید در متن استفاده شده باشد و مشخصات کامل مراجع باید قید شود .
مهدی قاضی پور   ششم پسرانه ،کلاس 605 شعبه شهید تهرانی مقدم
ممنون از راهنمایی وتوضیح کامل
يک شنبه 1398/11/06، ساعت 10:46