مشاوره: اضطراب جدایی در کلاس اولی ها
تاریخ ثبت: شنبه 1398/07/06، ساعت 13:24
0 205

اضطراب جدایی

دلهره و ترس از مدرسه رفتن در میان کودکانی که بتازگی وارد مدرسه می شوند، طبیعی است. بسیار خوب است که این ترس و مهم تر از آن احساسات کودکان نسبت به این مساله را درک کنیم و از آنها بخواهیم که درباره ترس خود صحبت کنند.

سخن گفتن درباره این احساسات و درک شدن توسط والدین باعث می شود که آنها راحت تر با این مساله کنار بیایند، اما در موارد شدیدتر مشکلی به نام اختلال اضطراب جدایی در این دسته از کودکان وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.

اختلال اضطراب جدایی در هر سنی در کودکان ممکن است ایجاد شود ولی کودکان در سنین مدرسه بیشتر آن را تجربه می کنند.0 بژوهش هایی که سبب شناسی اختلال اضطراب جدایی را بررسی کرده اند به عوامل ژنتیک، عوامل محیطی و عوامل فرهنگی و خانوادگی در شکل گیری این اختلال تأکید دارند.نقش عوامل وراثتی و ژنتیکی تا 73 درصد گزارش شده است. این اختلال اغلب در سنین بیش از دبستان شروع میشود و به صورت های گوناگون مانند بی اشتهایی، دردهای شکمی، حالت تهوع، مشکلات خواب، سردرد و کابوس های شبانه خود را نشان می دهد.

در درمان اختلال اضطراب جدایی کودکان و نوجوانان از راهبردهای درمانی گوناگونی استفاده می شود که هر چه این راهبردها سریعتر شروع شوند اثربخشی درمان نیز بیشتر است.

گام نخست یافتن متخصص باتجربه در زمینه درمان اختلالات اضطراب کودکان است سپس استفاده از راهبردهای مانند خانواده درمانی، بازی درمانی ، گروه درمانی و درمان های شناختی رفتاری و ... مؤثر است.

راهکارها:

  • با کودک خود در مواجه با شرایط اضطرابی ابراز همدلی کنید و درباره شرایط دشواری که برای او بیش آمده نظر خود را بدهید.
  • مهم ترین کاری که والدین باید برای کمک به فرزندانشان برای پشت سر گذاشتن اضطراب جدایی انجام دهند، ایجاد احساس امنیت و حمایت عاطفی در کودکان است. وقتی قرار است هر نوع جدایی ای بین والدین و کودک صورت گیرد حتما باید کودک را از این موضوع مطلع کرد.برای مثال اگر مادر برای خرید بیرون می رود و کودک را با پدر تنها می گذارد حتما باید برای کودک توضیح دهد که قصد بیرون رفتن دارد و مهم تر از همه زمان برگشت خود را نیز اعلام کند. وقتی زمانی برای بازگشت به کودک اعلام می کنیم حتما باید به موقع نزد کودک بازگردیم. درواقع، باید برای کودک نشانه زمانی مشخص کرد تا او متوجه شود و اطمینان یابد که مادر چه زمانی باز می گردد. بتدریج باید زمان های دور بودن از کودک را افزایش داد تا کودک قادر به تحمل جدایی بیشتری از والدین باشد.
  • .در صورتی که والدین دچار افسردگی و اضطراب یا موارد دیگر هستند لازم است که حتما تحت درمان قرار بگیریند.
  • در درمان اختلال های اضطرابی میتوان به حساسیت زدایی منظم، آموزش آرمیدگی، مواجه با ترس ها، مدیریت وابستگی، تکنیک خودکنترلی، توقف فکر و ... اشاره کرد.

واحد مشاوره دبستان، طالبی

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...