جدیدترین جزوه های درسی
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:9
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:7
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:6
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:5
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:4
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:3
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:2
پربازدیدترین جزوه های درسی
نمونه سوال علوم نوبت دوم
اسما بازیار
سه‏ شنبه 1395/02/07 ، ساعت 22:32
ریاضی
لیلا جوینده
شنبه 1394/10/19 ، ساعت 22:15
فارسی
لیلا جوینده
شنبه 1394/10/19 ، ساعت 22:21
جزوه و تکالیف درسی
جزوه ها ، نمونه سوالات و تکالیف درسی
آموزگار اول | تعداد جزوه ها: 91
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:16
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:15
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:15
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:15
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:15
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:14
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:14
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:14
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:13
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:13
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:13
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:12
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:12
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:12
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:11
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:11
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:11
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:10
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:9
قابل توجه والدين گرامی
طلعت آریانا پنج شنبه 1395/10/16 ، ساعت 22:9
فارسی
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/09/05 ، ساعت 18:58
ادامه ی علوم فصل سوم سالم باش شاداب باش
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/09/05 ، ساعت 18:55
علوم فصل سوم سالم باش شاداب باش
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/09/05 ، ساعت 18:54
علوم فصل دوم به من خوب نگاه کن
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/09/05 ، ساعت 18:53
علوم فصل اول سایه ها
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/09/05 ، ساعت 18:52
ادامه ی آزمون عملکردی فاسی
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/09/05 ، ساعت 18:42
آزمون عملکردی فاسی
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/09/05 ، ساعت 18:41
ادامه ی ریاضی تم ۶
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/09/05 ، ساعت 18:32
ریاضی تم ۶ نمونه سوال
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/09/05 ، ساعت 18:32
فارسی
مرضیه مجذوبی يک شنبه 1395/08/23 ، ساعت 21:47
فارسی
مرضیه مجذوبی يک شنبه 1395/08/23 ، ساعت 21:47
فارسی
مرضیه مجذوبی يک شنبه 1395/08/23 ، ساعت 21:46
فارسی
مرضیه مجذوبی يک شنبه 1395/08/23 ، ساعت 21:45
ادامه ی ریاضی تم ۵
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1395/08/18 ، ساعت 21:15
ریاضی تم ۵
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1395/08/18 ، ساعت 21:15
ادامه ی ریاضی تم۴
مرضیه مجذوبی شنبه 1395/08/08 ، ساعت 23:35
ریاضی تم۴
مرضیه مجذوبی شنبه 1395/08/08 ، ساعت 23:33
ریاضی جمع بندی تم ۱ تا ۴
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/08/07 ، ساعت 22:55
ریاضی جمع بندی تم ۱ تا ۴
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/08/07 ، ساعت 22:52
نمونه سوال ریاضی تم 3
مرضیه مجذوبی يک شنبه 1395/08/02 ، ساعت 22:31
نمونه سوال ریاضی تم 3
مرضیه مجذوبی يک شنبه 1395/08/02 ، ساعت 22:30
ریاضی تم 2
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/07/23 ، ساعت 19:43
ریاضی تم 2
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/07/23 ، ساعت 19:42
ریاضی تم 1
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/07/23 ، ساعت 19:39
ریاضی تم 1 نمونه سوال ریاضی در مورد تم 1
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/07/23 ، ساعت 19:38
فارسی و ریاضی
اهداف : خط کشیدن دور عدد درست شکل ها شمارش نقطه ها و تقویت دقت کودک نوشتن اعداد به ترتیب و الگویابی در اعداد
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1395/03/18 ، ساعت 2:12
فارسی،ریاضی و علوم
مرضیه مجذوبی يک شنبه 1395/03/09 ، ساعت 21:21
فارسی،ریاضی و علوم
مرضیه مجذوبی يک شنبه 1395/03/09 ، ساعت 21:21
فارسی،ریاضی و علوم
مرضیه مجذوبی يک شنبه 1395/03/09 ، ساعت 21:20
فارسی،ریاضی و علوم
اهداف : کامل کردن جملات با کلمات داده شده تقویت تشخیص کلمات و جواب جمع ها
یادآوری علوم در قسمت جانوران با اشکال زیبا
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/03/07 ، ساعت 22:16
فارسی،ریاضی و علوم
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:38
فارسی،ریاضی و علوم
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:37
فارسی،ریاضی و علوم
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:37
فارسی،ریاضی و علوم
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:35
فارسی و ریاضی
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:30
فارسی و ریاضی
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:14
فارسی و ریاضی
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:13
فارسی،ریاضی و علوم
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:7
فارسی،ریاضی و علوم
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:6
فارسی،ریاضی و علوم
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:5
قابل توجه والدين گرامی 2
طلعت آریانا جمعه 1394/11/09 ، ساعت 16:8
قابل توجه والدين گرامی 1 تمریناتی برای افزایش تمرکز کودکان بی دقت
طلعت آریانا جمعه 1394/11/09 ، ساعت 15:48
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 19:2
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 19:1
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 19:1
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 19:1
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 19:0
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 19:0
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:59
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:59
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:58
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:58
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:57
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:56
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:56
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:55
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:55
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:54
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:54
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:53
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:53
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:53
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:52
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:52
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:51
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:51
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:50
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:49
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:49
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:48
نمونه سوالات علوم ، رياضی و فارسی دانش آموزان عزیز ، از روی اين نمونه سوالات تمرین کنيد ؛ با کمک بزرگترها سوالات مشابه طراحی و پاسخ دهيد.
طلعت آریانا دو شنبه 1394/10/07 ، ساعت 18:44