جدیدترین جزوه های درسی
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:9
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:7
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:6
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:5
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:4
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:3
فارسی
معصومه اسکندری سنجابی
شنبه 1398/02/21 ، ساعت 23:2
پربازدیدترین جزوه های درسی
نمونه سوال علوم نوبت دوم
اسما بازیار
سه‏ شنبه 1395/02/07 ، ساعت 22:32
ریاضی
لیلا جوینده
شنبه 1394/10/19 ، ساعت 22:15
فارسی
لیلا جوینده
شنبه 1394/10/19 ، ساعت 22:21
جزوه و تکالیف درسی
جزوه ها ، نمونه سوالات و تکالیف درسی
فارسی | تعداد جزوه ها: 64
فارسی 4
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1396/12/01 ، ساعت 20:48
فارسی 3
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1396/12/01 ، ساعت 20:47
جمله سازی و کلمه نویسی
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1396/12/01 ، ساعت 20:46
فارسی 2
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1396/12/01 ، ساعت 20:45
جمله سازی
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1396/12/01 ، ساعت 20:45
املای تصویری 3
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1396/12/01 ، ساعت 20:44
املای تصویری 2
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1396/12/01 ، ساعت 20:43
املای تصویری 1
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1396/12/01 ، ساعت 20:42
فارسی
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1396/12/01 ، ساعت 20:41
آزمون روان خوانی و درک مطلب
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/12/13 ، ساعت 21:53
آزمون جمله سازی
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/12/13 ، ساعت 21:52
آزمون فارسی- ریاضی- علوم صفحه ی 4
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/12/13 ، ساعت 21:50
آزمون فارسی- ریاضی- علوم صفحه ی 3
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/12/13 ، ساعت 21:50
آزمون فارسی- ریاضی- علوم صفحه ی 2
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/12/13 ، ساعت 21:49
آزمون فارسی- ریاضی- علوم صفحه ی 1
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/12/13 ، ساعت 21:47
تمرین فارسی صفحه ی 4
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/12/13 ، ساعت 21:46
تمرین فارسی صفحه ی 3
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/12/13 ، ساعت 21:45
تمرین فارسی صفحه 2
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/12/13 ، ساعت 21:44
تمرین فارسی صفحه ی 1
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/12/13 ، ساعت 21:44
آزمون فارسی صفحه ی
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/12/13 ، ساعت 21:43
روان خوانی
مرضیه مجذوبی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:59
ترکیب ان و ی
مرضیه مجذوبی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:58
جمله سازی با کلمات به هم ریخته
مرضیه مجذوبی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:57
روان خوانی درس گل 2
مرضیه مجذوبی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:57
روان خوانی درس گل1
مرضیه مجذوبی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:50
روان خوانی درس همکاری
مرضیه مجذوبی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:49
روان خوانی درس درخت
مرضیه مجذوبی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:48
کلمات و نقطه گذاری
زهرا یزدانی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:25
تمرین فارسی درس همکاری 2
زهرا یزدانی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:24
فارسی نقطه گذاری
زهرا یزدانی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:23
تمرین فارسی درس همکاری 1
زهرا یزدانی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:20
تمرین فارسی درس نارنج و برنج 2
زهرا یزدانی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:18
تمرین فارسی درس نارنج و برنج1
زهرا یزدانی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:17
تمرین فارسی3
زهرا یزدانی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:16
تمرین فارسی2
زهرا یزدانی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:15
تمرین فارسی1
زهرا یزدانی شنبه 1395/11/23 ، ساعت 21:15
روان خوانی درس پرواز
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/11/08 ، ساعت 12:6
روان خوانی درس ورزش
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/11/08 ، ساعت 12:6
نمونه سوال فارسی (کلمه سازی)
زهرا زندگانی جمعه 1395/11/08 ، ساعت 11:55
نمونه سوال فارسی درس جنگل
زهرا زندگانی جمعه 1395/11/08 ، ساعت 11:54
نمونه سوال فارسی درس لک لک
زهرا زندگانی جمعه 1395/11/08 ، ساعت 11:53
سوالات ترکیبی ریاضی و فارسی
زهرا زندگانی جمعه 1395/11/08 ، ساعت 11:52
روان خوانی درس دریا و اردک
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/10/24 ، ساعت 14:22
روان خوانی نشانه ی ر
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/10/24 ، ساعت 14:10
روان خوانی نشانه ی ز (صفحه ی 2)
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/10/24 ، ساعت 14:10
روان خوانی نشانه ی ز (صفحه ی 1)
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/10/24 ، ساعت 14:9
فارسی صفحه 2
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/10/24 ، ساعت 14:8
فارسی صفحه ی 1
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/10/24 ، ساعت 14:8
فارسی2
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/10/24 ، ساعت 14:3
فارسی 1
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/10/24 ، ساعت 14:3
متن روان خوانی
مرضیه مجذوبی پنج شنبه 1395/03/13 ، ساعت 12:5
فارسی
مرضیه مجذوبی پنج شنبه 1395/03/13 ، ساعت 12:4
فارسی
مرضیه مجذوبی پنج شنبه 1395/03/13 ، ساعت 12:3
متن روان خوانی
مرضیه مجذوبی پنج شنبه 1395/03/13 ، ساعت 12:3
فارسی داستان خوانی و تقویت روان خوانی
مرضیه مجذوبی جمعه 1395/03/07 ، ساعت 22:11
فارسی #داستان_های_کوتاه مخصوص روانخوانی تقویت تند خوانی در کودک و بالا بردن تمرکز و آشنایی با کلمات جدید
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 21:42
فارسی
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:15
متن روان خوانی
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:8
متن روان خوانی
مرضیه مجذوبی چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 0:8
فارسی و ریاضی تمرین و بازی برای تابستان
مرضیه مجذوبی سه‏ شنبه 1395/03/04 ، ساعت 23:32
نمونه سوالات فارسی پايه اول فرزندان عزيزم ، با آرزوی سلامتی برای شما عزيزان ، لطفاً برای موفقيت بيشتر از روی اين نمونه سوالات تمرين کنيد
طلعت آریانا سه‏ شنبه 1395/01/24 ، ساعت 21:32
نمونه سوالات فارسی پايه اول فرزندان عزيزم ، با آرزوی سلامتی برای شما عزيزان ، لطفاً برای موفقيت بيشتر از روی اين نمونه سوالات تمرين کنيد
طلعت آریانا سه‏ شنبه 1395/01/24 ، ساعت 21:30
نمونه سوالات فارسی پايه اول فرزندان عزيزم ، با آرزوی سلامتی برای شما عزيزان ، لطفاً برای موفقيت بيشتر از روی اين نمونه سوالات تمرين کنيد
طلعت آریانا سه‏ شنبه 1395/01/24 ، ساعت 21:30
نمونه سوالات فارسی و رياضی پايه اول فرزندان عزيزم ، با آرزوی سلامتی برای شما عزيزان ، لطفاً برای موفقيت بيشتر از روی اين نمونه سوالات تمرين کنيد
طلعت آریانا سه‏ شنبه 1395/01/24 ، ساعت 21:29