صفحه شخصی معاون
مرضیه عباسپور دبیر آزمایشگاه - دبستان دخترانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مرضیه عباسپور
دبیر آزمایشگاه - دبستان دخترانه
شنبه 1398/02/28 ، ساعت 22:19
ستایش بهروزکام   سوم دخترانه،کلاس 304 شعبه 4
ممنون از زحمات شما
دو شنبه 1398/02/30 ، ساعت 16:1
مرضیه عباسپور
دبیر آزمایشگاه - دبستان دخترانه
دو شنبه 1398/01/19 ، ساعت 13:20
اوا استخری   چهارم دخترانه،کلاس 401 شعبه 1
ممنون
شنبه 1398/01/24 ، ساعت 17:9
مریم باهوش   دبیر پایه چهارم - دبستان دخترانه
خدا قوت سرکار خانم عباس پور عزیز
سه‏ شنبه 1398/01/20 ، ساعت 15:56
مرضیه عباسپور
دبیر آزمایشگاه - دبستان دخترانه
دو شنبه 1398/01/19 ، ساعت 12:44
مرضیه عباسپور
دبیر آزمایشگاه - دبستان دخترانه
جمعه 1397/11/26 ، ساعت 14:2
مرضیه عباسپور
دبیر آزمایشگاه - دبستان دخترانه
جمعه 1397/11/26 ، ساعت 14:2