صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
نجمه ابراهیم پور
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
16 ساعت پیش
شفق رزمجو
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
20 ساعت پیش
شفق رزمجو
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
يک شنبه 1398/09/17، ساعت 12:34
نجمه ابراهیم پور
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
يک شنبه 1398/09/17، ساعت 9:41

ضدعفونی کردن پیریزهای برق، دستگیره درها، گوشی تلفن ها، کنترل پنل ها و.... جهت پیشگیری از بیماریهای واگیر

شفق رزمجو
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
دو شنبه 1398/09/11، ساعت 11:48