صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
شفق رزمجو
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
دو شنبه 1398/04/24 ، ساعت 12:27
شفق رزمجو
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
يک شنبه 1398/04/23 ، ساعت 8:10

توصیه سازمان جهانی بهداشت:

وقتي هوا گرم است براي پيشگيري از گرمازدگي به طور منظم آب بنوشيد و از مصرف مقدار زياد كافئين و شكر خودداري كنيد.

شفق رزمجو
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
جمعه 1398/04/21 ، ساعت 13:45

۲۱تیر ماه روز جهانی " بدون پلاستیک"
گرامی باد 🌺

با مصرف کمتر پلاستیک به فکر زندگی آیندگان وکره زمین باشیم.

نجمه ابراهیم پور
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
جمعه 1398/04/07 ، ساعت 18:17
نجمه ابراهیم پور
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
جمعه 1398/04/07 ، ساعت 18:17