صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
راضیه حسین زاده
مدیر دوره ی اول - دبستان دخترانه
14 ساعت پیش

جشن عبادت فرشته های زمینی

پایه سوم

نجمه السادات یزدگردی
معاون پایه پنجم و ششم - دبستان دخترانه
20 ساعت پیش

به امید موفقیت شما عزیزان

شفق رزمجو
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
دو شنبه 1397/11/29 ، ساعت 9:54

"با تشکر از واحد ورزش دبستان دخترانه"

اوا استخری   چهارم دخترانه،کلاس 401 شعبه 1
ممنون از زحمات شما
15 ساعت پیش
فاطمه کیازند   چهارم دخترانه،کلاس 403 شعبه 3
با تشکر
دو شنبه 1397/11/29 ، ساعت 21:28
شفق رزمجو
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
دو شنبه 1397/11/29 ، ساعت 9:26

با تشکر از واحد مشاوره دبستان دخترانه

مرضیه عباسپور
- دبستان دخترانه
جمعه 1397/11/26 ، ساعت 14:2