صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
معصومه اسکندری سنجابی
دبیر آموزگار دوم رز 3 - دبستان دخترانه
13 دقیقه پیش
زهرا یزدانی
دبیر آموزگار اول یاس 1 - دبستان دخترانه
يک شنبه 1398/01/25 ، ساعت 23:3
آیلین اسفندیاری   اول دخترانه،کلاس 101 شعبه 1
بسیار سپاسگزارم خانم معلم خوب و صبور من ....
چهار شنبه 1398/01/28 ، ساعت 21:45
زهرا رحمانی   اول دخترانه،کلاس 101 شعبه 1
ممنون از شما معلم گرامی❤❤
چهار شنبه 1398/01/28 ، ساعت 7:36
مریم فرهی پرشکفتی
دبیر آموزگار پنجم نیلوفر 3 - دبستان دخترانه
يک شنبه 1398/01/25 ، ساعت 16:15
زهرا یزدانی
دبیر آموزگار اول یاس 1 - دبستان دخترانه
يک شنبه 1398/01/25 ، ساعت 9:58

آموزش الگوی عددی

آیلین اسفندیاری   اول دخترانه،کلاس 101 شعبه 1
سپاسگزارم خانم معلم بسیار خوب و مهربونم ...
چهار شنبه 1398/01/28 ، ساعت 21:46
زهرا رحمانی   اول دخترانه،کلاس 101 شعبه 1
🌷🌷🌷
چهار شنبه 1398/01/28 ، ساعت 7:37
زهرا یزدانی
دبیر آموزگار اول یاس 1 - دبستان دخترانه
يک شنبه 1398/01/25 ، ساعت 9:57

آموزش جمع های شانه ای