صبا سوخکششم دخترانه،کلاس 603 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 603 | ششم
97-98
کلاس 503 | پنجم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!