اطلاعیه: جشنواره نوجوان سالم
تاریخ ثبت: شنبه 1397/10/29 ، ساعت 16:8
0 1023

 

محورها و موضوعات جشنواره نوجوان سالم:

۱-خانواده سالم یعنی چه؟

۲- رفتارها و رویدادهای پرخطر یعنی چه؟

۳- چگونه از خود در برابر رفتارهای پرخطر مراقبت کنیم؟

۴- چگونه احساسات خودمان را در روابط اجتماعی کنترل کنیم؟

۵- چگونه به سمت موقعیت ها و رویدادهای پرخطر کشیده نشویم؟

۶- چگونه دوستان خوب پیدا کنیم و ارتباط های مفید در جامعه ایجاد کنیم؟

۷- نسبت به چه کسانی می توان اعتماد داشت و از چه کسانی باید دور ماند؟

۸- در صورتی که متوجه یک رویداد پرخطر شدیم چه کارهایی باید انجام بدهیم؟

۹- با غریبه هایی که به ظاهر می خواهند طرح دوستی بریزند چه رفتارهایی داشته باشیم؟

۱۰- خانواده شاد و زندگی مبتنی بر اصول درست ایرانی-اسلامی چه ویژگی هایی دارد؟

۱۱- در صورتی که دوست یا همکلاسی و هم مدرسه ای ما چه کارهایی انجام داد از او دور شویم؟

۱۲- اگر دوست یا همکلاسی ما رفتار پرخطر انجام داد چه کمک های می توانیم برایش انجام دهیم؟

۱۳- چگونه از راهنمایی و حمایت های خانواده و مدرسه استفاده کرده و در برابر خطرهای جامعه از خود محافظت کنیم؟

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...