حسین امینی لاری ششم پسرانه ،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 103 | اول
94-95
کلاس 203 | دوم
95-96
کلاس 304 | سوم
96-97
کلاس 402 | چهارم
97-98
کلاس 501 | پنجم
98-99
کلاس 603 | ششم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
عملگرایی
پیشنهاد میکنم فعالیتها و دروس در مدرسه جنبه عملی بیشتری به خود گرفته تا باعث مهارت آموزی بیشتر گردد. مانند درس کار و فن آوری که بسیار مورد علاقه دانش آموزان می باشد دروس دیگر نیز می توانند جنبه عملی به خود بگیرند و با دید کاربردی تری به آنها نگاه شود.
یادبودی ها:
96-97
زمانه مانند جاده و ما مانند بوگاتی شیرون در آن هستیم؛پس تا بنزین تموم نکرده ایست نکن!
اخرین پیام های وی در تالار:
بچه های فوتبالی
only ronaldoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط رونالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو
پرسپولیس
پرسپولیس را عشق است
تایج خوشنویسی چی شد
از پارسال تا حالا نتایج نیومده.چرا
با حالا
ما خیلی با حالیم