محمد طاها رضاییدانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 301 | سوم
95-96
کلاس 202 | دوم
94-95
کلاس 105 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!