علی اسدپور کرکوتیپنجم پسرانه ،کلاس 504 شعبه شهریار
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 103 | اول
95-96
کلاس 204 | دوم
96-97
کلاس 306 | سوم
97-98
کلاس 406 | چهارم
98-99
کلاس 504 | پنجم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
انتخاب من برابر است با نزدیک شدن خواسته های شما از مدرسه
امیدوارم به لطف خدا و شما پس از منتخب شدن بتوانم کمکی باشم در تسریع مدرسه ای در خور اسم امام رضا باتشکر
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!