پدرام جلالیچهارم پسرانه ،کلاس 402 شعبه دکتر سمیعی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 103 | اول
96-97
کلاس 205 | دوم
97-98
کلاس 302 | سوم
98-99
کلاس 402 | چهارم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
پيش به سوي مدرسه اي شادتر براي كودكان
تلاش براي احياي پروژه استخر مدرسه، تلاش براي برگزاري تور دوچرخه سواري دور مدرسه.
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!