امیرحسین احمدی کاکاوندیسوم پسرانه،کلاس 304 شعبه یاس 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 304 | سوم
96-97
کلاس 201 | دوم
95-96
کلاس 103 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!