رادوین ابراهیمیسوم پسرانه،کلاس 305 شعبه یاس 5
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 305 | سوم
96-97
کلاس 203 | دوم
95-96
کلاس 105 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!