آرتین حسن بیگی چهارم پسرانه ،کلاس 403 شعبه دکتر حسابی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 101 | اول
96-97
کلاس 204 | دوم
97-98
کلاس 303 | سوم
98-99
کلاس 403 | چهارم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
آزمون آنلاین
سلام جواب آزمون کی داده میشه؟