علی اسلامیزادهچهارم پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر حسابی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 403 | چهارم
97-98
کلاس 301 | سوم
96-97
کلاس 205 | دوم
95-96
کلاس 103 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!