اهورا جهانشاهی فردچهارم پسرانه ،کلاس 405 شعبه دکترخدادوست
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 103 | اول
96-97
کلاس 202 | دوم
97-98
کلاس 302 | سوم
98-99
کلاس 405 | چهارم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی

۱.تنوع بیشتر در مواد غذایی بوفه
۲. تدریس دانش آموزان پایه بالاتر به دانش آموزان پایه پایین تر با حقوق
۳. فوتبال دستی در سالن مدرسه
۴. برگزاری اردوهای دو روزه، طبیعت گردی و کمپ زدن در طبیعت
۵. انتقال نظرات و مسائل دانش آموزان با مسئولان و پیگیری آنها
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!