آدریان ضراب پورسوم پسرانه ،کلاس 305 شعبه یاس 5
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 104 | اول
97-98
کلاس 201 | دوم
98-99
کلاس 305 | سوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!