سید علیرضا قاسمیسوم پسرانه ،کلاس 303 شعبه یاس 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 102 | اول
97-98
کلاس 202 | دوم
98-99
کلاس 303 | سوم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
تلاش برای مدرسه ای شاد و فعال
با هم برای آینده خود تلاش میکنیم و در جهت تحقق آرمانهای کودکانه خود مصمم هستیم
دوستان عزیزم بیایم باهم در ایجاد مدرسه شاد و فعال همکاری کنیم و با ایده های خودمان خانه دوم خود را که مدرسه است منظم . زیباتر بسازیم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!