احمدرضا دوست فاطمهسوم پسرانه ،کلاس 301 شعبه یاس 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 101 | اول
97-98
کلاس 203 | دوم
98-99
کلاس 301 | سوم
یادبودی ها:
97-98
من معلم کلاس اولم ، خانم طیب را که باعث با سواد. شدنم شد هیچ وقت فراموش نمی کنم . خانم طیب عزیز ممنون به خاطر زحمت هایی که برام کشیدید . دوستون دارم .
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!