سید یوسف قیومیدوم پسرانه ،کلاس 202 شعبه نرگس 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 103 | اول
98-99
کلاس 202 | دوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!