شورا دانش آموزی: اولین جلسه شورای دانش آموزی
تاریخ ثبت: پنج شنبه 1398/08/09، ساعت 1:47
0 65

اولین جلسه شورای دانش آموزی با هدف معارفه و تشکیل کارگروه های تخصصی و قرائت میثاق نامه با حضور کلیه ی اعضای شورا در روزیکشنبه11 آبان ماه در دفتر معاونت فرهنگی برگزار می گردد. 

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...