اطلاعیه: برگزاری کارگاه مشاوره با موضوع ( امتحانات دیماه ، فرصت یا تهدید؟)
تاریخ ثبت: شنبه 1397/09/17 ، ساعت 12:16
0 185

کارگاه آموزشی با موضوع امتحانات دیماه ، فرصت یا تهدید؟).......

 

زمان : دوشنبه 19 آذرماه 1397

مکان: دبیرستان دخترانه امام رضا(ع) نوبت دوم

ساعت : 8:30 صبح

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...