صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
وحیده رحیمی حقیقی
- متوسطه دوم دخترانه
سه شنبه 1398/10/24، ساعت 12:4
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
زهرا دهقان
تحلیلگرکانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
جمعه 1398/10/13، ساعت 0:50

«گفت و گو» کلید داشتن یک رابطه خوب در خانواده است.

عدم توانایی در راحت صحبت کردن باعث می شود نتوانیم نیازهای نوجوان مان را بشناسیم.

بدون گفت و گو و رابطه مناسب ما نمی توانیم پشتیبانی و مراقبت خود را به او برسانیم و او نیز نخواهد توانست فراتر ازحد و مرزهای تعیین شده و رفتار پذیرفته شده رابطه مناسبی با ما داشته باشد.

رابطه همیشه در جریان است حتی اگر کلمه ای بین دو طرف رد و بدل نشود. گفت و گو ممکن است از طریق حرکات سر و دست، تماس چشم ها و یا تماس فیزیکی باشد.

 

فرزندان ما ، ثمره زندگی ما هستند ، امید آن که بتوانیم فرزندانی شایسته و سالم تحویل جامعه دهیم.

زهرا دهقان
تحلیلگرکانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
جمعه 1398/10/13، ساعت 0:27

         عادات فکری و تصاویر ذهنی تان ، آینده شما را رقم می زنند. 

زهرا دهقان
تحلیلگرکانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
جمعه 1398/10/13، ساعت 0:9
زهرا دهقان
تحلیلگرکانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
جمعه 1398/10/13، ساعت 0:8