جشن افتخارآموزشی، رتبه اول آزمون جامع نوبت دوم پایه دهم تجربی زهرا محمدی یازدهم - تجربی کلاس 3 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
زهرا دهقان   تحلیلگرکانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
نبوغ را مي توان به عبارت ديگر،پشتکارو بردباري و شکيبايي گفت.
برایت طی کردن پله های ترقی را یکی پس از دیگری آرزو دارم
پنج شنبه 1397/09/15 ، ساعت 20:5