جشن افتخارفرهنگی، رتبه سوم مسابقه خوانش ادبی ویژه یاد روز حافظ ثنا امین بیطرف یازدهم - تجربی کلاس 3 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...