صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
آذر آرمین
مربی - پیش دبستانی
پنج شنبه 1397/10/27 ، ساعت 12:45
اوا استخری   چهارم دخترانه،کلاس 401 شعبه 1
ممنون از مطلب خوبتون خانم آرمین مهربان
جمعه 1397/12/24 ، ساعت 15:29
محمدرضا خوش خلق   پیش دبستانی دو، کلاس 105 - مریم رجب زاده، کلاس آبی
بسیار عالی
دو شنبه 1397/12/06 ، ساعت 8:6
آذر آرمین
مربی - پیش دبستانی
پنج شنبه 1397/10/27 ، ساعت 12:41
تیارا احمدی   پیش دبستانی دو، کلاس 110 - آذر آرمین، کلاس زرد
عالی
چهار شنبه 1397/11/03 ، ساعت 11:28
آذر آرمین
مربی - پیش دبستانی
پنج شنبه 1397/10/27 ، ساعت 12:40
آذر آرمین
مربی - پیش دبستانی
شنبه 1397/10/08 ، ساعت 20:33
محمدرضا خوش خلق   پیش دبستانی دو، کلاس 105 - مریم رجب زاده، کلاس آبی
بسیار عالی
دو شنبه 1397/12/06 ، ساعت 8:2
آذر آرمین
مربی - پیش دبستانی
پنج شنبه 1397/10/06 ، ساعت 19:17