آنیل خلفیپیش دبستانی دو، کلاس 107 - صدیقه حسین آبادی، کلاس سبز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 107 | پیش دبستانی دو
یادبودی ها:
97-98
زندگی را باید با اندیشه و آرامش و تقویت روحیه نیاز به هدف،زیبا سپری کرد
اخرین پیام های وی در تالار:
خانم حسین آبادی
سلام خیلی دوستون دارم