سید رادین حسینیپیش دبستانی دو، کلاس 103 - زهرا شکروی، کلاس زرد
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 103 | پیش دبستانی دو
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!