جدیدترین جزوه های درسی
پربازدیدترین جزوه های درسی
نمونه سوالات
زهرا بحرینی
شنبه 1396/01/26 ، ساعت 15:12
جزوه مطالعات اجتماعی
مریم سبک روح
چهار شنبه 1394/09/25 ، ساعت 9:47
لغات املایی فصل چهارم
نجمه شهائیان
سه‏ شنبه 1394/10/15 ، ساعت 14:14
نمونه سوالات درس 6
زهرا بحرینی
پنج شنبه 1395/08/27 ، ساعت 8:21
لغات املایی فصل اول
نجمه شهائیان
سه‏ شنبه 1394/10/15 ، ساعت 14:1
جزوه و تکالیف درسی
جزوه ها ، نمونه سوالات و تکالیف درسی
فیزیک | تعداد جزوه ها: 12
اهرم ها
لیلا شاکری شنبه 1396/12/12 ، ساعت 10:47
نکات مهم و سوالات امتحانی علوم
لیلا شاکری شنبه 1396/12/12 ، ساعت 10:47
پاسخنامه سوالات پانزدهمین مسابقه هیئت علمی استان اصفهان
لیلا شاکری شنبه 1396/12/12 ، ساعت 10:46
نمونه سوالات پانزدهمین مسابقه هیئت علمی استان اصفهان
لیلا شاکری شنبه 1396/12/12 ، ساعت 10:46
جواب سوالات فصل 8 و 9 علوم تجربی
لیلا شاکری شنبه 1396/12/12 ، ساعت 10:44
سوالات فصل 8 و 9 علوم تجربی
لیلا شاکری شنبه 1396/12/12 ، ساعت 10:43
جزوه پایه نهم
لیلا شاکری سه‏ شنبه 1395/09/16 ، ساعت 9:30
رسانا سنج
لیلا شاکری سه‏ شنبه 1395/09/16 ، ساعت 9:26
فایل تصویری تشکیل بلور فایل تصویری
لیلا شاکری سه‏ شنبه 1395/08/04 ، ساعت 9:53
فایل تصویری واکنش سدیم با آب تصویری
لیلا شاکری سه‏ شنبه 1395/08/04 ، ساعت 9:49
فایل تصویری واکنش پذیری فلزات تصویری
لیلا شاکری سه‏ شنبه 1395/08/04 ، ساعت 9:43
نمونه سوالات آزمون 1
لیلا شاکری چهار شنبه 1395/03/05 ، ساعت 12:9