مسابقات درون مدرسه ای المپیاد رویش در راستای بروز توانمندی ها و استعدادهای نهفته دانش آموزان و به ظهور کشاندن استعداد های بالقوه و توانایی های نهفته آنان واحد پژوهش یک مسابقه درون مدرسه ای بین دانش آموزان برگزار کرد . در این مسابقات دانش آموزان موفق شدند سطح توانایی و میزان آمادگی خود را بسنجند تا بتوانند برای مسابقات اصلی ناحیه ای خود را آماده کنند. همچنین دانش آموزان برگزیده جهت مسابقات ناحیه معرفی خواهند شد. 15 97 0 0
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم ، نظر و پیشنهاد خود را با ما به اشتراک بگذارید...