هفته کتاب و کتابخوانی برپایی ایستگاه مطالعه
برگزاری مسابقه فرهنگی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
اجرای برنامه صبحگاه با موضوع کتا ب و کتابخوانی
اهدا کتاب به دانش آموزان برتر هفته کتاب
فضاسازی مدرسه به مناسبت هفته کتاب
7 184 0 0
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم ، نظر و پیشنهاد خود را با ما به اشتراک بگذارید...