صفحه شخصی دبیر و دبیران
آمنه تقی پور دبیر زبان (هفتم و هشتم ) - متوسطه اول دخترانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!