جشن افتخارآموزشی، برترین های نیمسال اول (کسب معدل 20) کیانا بستانی نهم دخترانه،کلاس 901 شعبه جدید
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
صبا شعله   هشتم دخترانه،کلاس 801 شعبه جدید
آفرین کیانا جان
شنبه 1398/02/07 ، ساعت 16:3