جشن افتخارآموزشی، برترین های نیمسال اول (کسب معدل 20) ملیکا چوبینی نهم دخترانه،کلاس 902 شعبه 2
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...