فاطمه نعمت اللهیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 84 | هشتم
93-94
کلاس 703 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
Always try and NEVER Give up,You can change your Destiny.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!