مبینا شایقنهم دخترانه،کلاس 904 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 904 | نهم
96-97
کلاس 81 | هشتم
95-96
کلاس 701 | هفتم
یادبودی ها:
96-97
ما انسان ها هميشه بر سر يك دو راهى قرار مى گيريم يك راه مارا به موفقيت مى برد و يك راه ما را به بدبختى ؛البته بستگى به خودمان دارد كه بخواهيم فرد موفقى باشيم يا فردى ضرر رسان .اميدوارم كه همه ى ما انسان ها از راه اولى استفاده كنيم:))😊😆😀😜😊🙂😇
97-98
هيچوقت به كسى اعتماد نكن ؛ حتى به دوستات!!
چون بالاخره يه روزى ، يه وقتى ، پُشتت رو خالى ميكنن🤦‍♀️🤦‍♀️
ميدونين چه موقع هايى؟؟؟
وقتى كه بهتون نياز ندارن ، وقتى كه فقط به مٓنافع خودشون فكر ميكنن و تا چشمت رو باز ميكنى ميبينى كه اونايى كه فكر ميكردى رفيقات هستن ، پشتت رو خالى كردن ، دقيقا همون موقعه اى كه تو بهشون نياز داشتى نه اونا به تو !!
ولى ديگه وقتى ميرى اونا تازه جاى خاليت رو حس ميكنن و موقعى حس ميكنن كه كار از كار گذشته !!!!!!!
پس اول طرفت رو بشناس و بعد بهش اعـتـمـاد كـنـ..........=.+
اخرین پیام های وی در تالار:
بچه هاى باحال هشت يك و چهار
يعنى ديگه هيشكى نمياد حرف بزنه 😭😓😭
ايى خيلى غمگين شدم 😰😭😭😭😭😭😭
کیا خسته شدن
ايى ،منم خيلى از همه چى خسته شدم😭😴
حالا اوا خودت چى ؟ خودت كه اينو نوشتى خسته شدى يا نه؟🙊💕❣️
بچه هاى هفتم يك
به به سلام دوباره به كلاس هشت يكى ها😜😋🤓