فاطمه کریمی منفرددانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 83 | هشتم
93-94
کلاس 702 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
وقتیکه راه نمی روی!

یا نمی دَوی!

زمین هم نمی خوری!!!و این " زمین نخوردن" ...

محصول سُکون است!

نه مَهارت! ...
بدو راه برو زمين بخور تا ياد بگيري راه رفتن را😔
اخرین پیام های وی در تالار: