مریم ستوده دانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 902 | نهم
94-95
کلاس 82 | هشتم
یادبودی ها:
94-95
یک روز پروانه خواهم شد بگذار روزگار هر چقدر می خواهد پیله کند
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!