فائزه تاباندانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 72 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
بسان رود که در شیب صخره بر سنگ میزند،رونده باش.هیچ معجزه ای ز مرده نیست...
اخرین پیام های وی در تالار:
مشکلات درسی
سلام بچه ها.برای ریاضی کاری داریم؟