پارمیدا زارع مویدیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 92 | نهم
95-96
کلاس 802 | هشتم
94-95
کلاس 72 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
دیروزبه تاریخ پیوست.امروزهدیه است.فردامعماست
اخرین پیام های وی در تالار:
تالار گفت و گو
یعنی رواعصابی.
pzmi
باشه عامو
بچه های هفتم 2
مشقامون چی بود
fh sgh
هدیهههههههههههههههههههههههههههههههه
بکس 7/4
ریحانه