فاطمه خانم نیکودانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 92 | نهم
95-96
کلاس 803 | هشتم
94-95
کلاس 73 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
همیشه یکی هست بفهمتت غصه نخور آدما مثل بارونن صداشون قشنگه همشون مثه قطره ها صافن ولی بعضی وقتا بعضی جا ها روحشون تاریک میشه ولی بازم زلالن.
اخرین پیام های وی در تالار:
هفتم یک
سلام.