شیدا رنجبردانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 73 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
آدم های زیبا همیشه خوب نیستند اما آدم های خوب همیشه زیبا هستند.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!