سیده لعیا حسینیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 91 | نهم
95-96
کلاس 801 | هشتم
94-95
کلاس 71 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
هر حرکتی نیازمند مقصدی است پس هدف داشته باش
اخرین پیام های وی در تالار: