فرناز مددالهیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 804 | هشتم
94-95
کلاس 74 | هفتم
یادبودی ها:
95-96
من خدایی دارم، که در این نزدیکی است

نه در ان بالاها

مهربان، خوب، قشنگ

چهره اش نورانیست

گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من

او مرا می فهمد

او مرا می خواند، او مرا می خواهد
فرناز مددالهی
اخرین پیام های وی در تالار:
بکس 7/4
ما اخرین نسل باقی مونده از ۷/۴بودیما
مشکلات و پیشنهادات شما در رابطه با وب سایت
ملیکا جان مگه دست خودمه😓
خوب واسه پیشرفت میخواستم که نبود.فقط پرسیدم
مشکلات درسی
سلام
نگین جان خیلی ممنون.
متوجه شدم.
بادرود فراوان