مهتاب زارعیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 91 | نهم
95-96
کلاس 801 | هشتم
94-95
کلاس 71 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
*خدای مهربانم
*کمکم کن امروز را با عشق تو آغاز کنم
*قضاوت کار توست
*بخشندگی ازآن توست
*عشق در وجود توست
و قدرت در دستان توست
اخرین پیام های وی در تالار:
هشتم یک
سلام*-*
هفتم یک
سلام