هدیه رحمانیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 92 | نهم
95-96
کلاس 802 | هشتم
94-95
کلاس 72 | هفتم
یادبودی ها:
94-95
اگه دیدی گناهی اونقدر بزرگه که نمی تونی ببخشیش بدون اون از کوچیکیه قلبته نه از بزرگی گناه...
( تقدیم به همه ی اونایی که از همین الان تصمیم می گیرند کینه هاشون رودوربندازند... )
95-96
به خدا نگو مشکل بزرگی دارم
به مشکلات بگو خدای بزرگی دارم
اخرین پیام های وی در تالار:
مشکلات درسی
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
fh sgh
افققققققققققققققققققققققققققققققققق
کلاس هشتم دو
کاملا موافقم.
بعدشم کی حسودی کرد؟؟؟؟؟؟؟
pzmi
من این وسط چی کارم؟