فاطمه حبیبیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 91 | نهم
93-94
کلاس 801 | هشتم
یادبودی ها:
94-95
جهانی دروغ و
یه دنیاغروب و
یه دردعمیق و
یه تیزی تیغ و
یه قلب مریض و
یه آه غلیظ و
یه دنیامحالو
توسینم گذاشتی
اخرین پیام های وی در تالار:
نهیکیا
مهشادجون خوبی شما/؟؟؟؟
نهیکیا
بله احترامتون توحلقم .......
خیلی هم شمواحترام میزاری